Föreningen

Att bo i bostadsrätt

Som innehavare av en andel i en bostadsförening är du medlem i en ekonomisk förening som tillsammans äger fastigheten. Det innebär att du kan vara med och påverka vad som skall ske.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet i föreningen ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner.

Som medlem kan du bidra till föreningens utveckling och stabilitet genom att aktivt delta i styrelsearbete och valberedning. Ju fler medlemmar som är aktiva, desto bättre blir vårt gemensamma resultat.

Blanketter

Fullmakt för ombud vid årsstämma (pdf)
Mall för motion till årsstämma (doc)

Föreningens stadgar

Det flera lagar som gäller för bostads- och bostadsrättsföreningar, men föreningen har också en egen ”lag” och det är stadgarna. Dessa stadgar finns registrerade hos Bolagsverket. Varje medlem bör ha ett exemplar av stadgarna för att veta vilka regler som gäller i föreningen.

Stadgar för HSB Brf Masten (pdf)

Information till nyinflyttade Brf Masten 2014

Protokoll

 

Aktuella upphandlingar

Inga aktuella upphandlingar

Årsredovisningar

Budget

Aktuella projekt

Underhållsplan