Information från Styrelsen – Integritetspolicy

Föreningens integritetspolicy–behandling av personuppgifter och kameraövervakning i entréområdet

Verksamheten i en bostadsrättsförening kräver att föreningen har tillgång till vissa personuppgifter om sina medlemmar, hyresgäster och leverantörer. Dessa uppgifter samlas in för styrelsens räkning av HSB Göteborg och i föreningens integritetspolicy beskrivs hur styrelsen hanterar dessa uppgifter och vilka rättigheter du som enskild medlem/hyresgäst/leverantör har när det gäller att ta del av dessa uppgifter och även korrigera eventuella felaktigheter.

Vår fastighet har tyvärr drabbats av ett antal inbrott med stölder av exv. värdefulla armaturer och möbler i entrén. Dessutom har både boende och föreningen drabbats av stölder i källarförråden. Kostnaderna för skadegörelsen och stölderna är betydande och skapar även otrygghet för oss som bor/arbetar i fastigheten.

 

För att försöka motverka ytterligare brott har föreningen monterat övervakningskameror i entrén och cykelförrådet. Styrelsens bedömning av de återkommande incidenterna/inbrotten gör att intresset att förebygga och utreda brott väger tyngre än det intrång i människors integritet som kamerabevakning kan innebära. Det är förstås mycket viktigt att övervakningen sker i enlighet med Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) riktlinjer och gällande lagstiftning. I policyn beskrivs hur kameraövervakningen hanteras av styrelsen och även var kamerorna är monterade.

 

Detta dokument kommer att läggas ut på HSB Brf Mastens hemsida och en utskrift av policyn finns även uppsatt på anslagstavlan i entrén.

Har ni frågor/synpunkter på detta är ni förstås mycket välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Styrelsen Brf Masten

HSB Brf Mastens Integritetspolicy