Föreningens årsstämma 2023

Kallelse till årsstämman delas ut till alla medlemmar idag den 6 november 2023. Stämman hålls den 23 november 19.00 i gästlägenheten. På årsstämman kommer även ett förslag till nya stadgar att presenteras.  Förslaget till nya stadgar är bifogad som ett separat dokument. I en bilaga till kallelsen sammanfattas de viktigaste tilläggen ändringarna i förslaget till de nya stadgarna. För att godkänna nya stadgar krävs beslut. på två separata årsstämmor.

Välkomna till årsstämman den 23 november!

Styrelsen HSB Brf Masten i Göteborg

Förslag nya normalstadgar 2023masten