Kontakt / Styrelsen

Styrelsen

 

Ordförande Åke Forsberg 1066

Vice Ordförande Ann-Sofie Erseus 1111

Sekreterare/Ekonomi Jan Roes 1096

Ledamot Matts Karlsson 1081

Ledamot Gisela Ringström 1021

Ledamot Stefan Tullberg  1071

Ledamot John Lindau 1031

Ledamot Lars-Göran Andersson HSB

Kontakt

Felanmälan:

HSB   kontaktar ni om ni vill felanmälan något i er lägenhet eller i fastigheten i övrigt.

Telefon: 010-442 24 24

Via formulär: felanmälan

HSB har hand om taggar, hyror och överlåtelser.

Telefon: 010-4422073

Det finns en brevlåda i entrén, där meddelande till styrelsen kan läggas.

Mailadressen är styrelsen@hsbbrfmasten.se

Du kan också använda vårt kontaktformulär: